Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach toponomastika lieferte 50 Treffer
1

Nové zprávy o nálezech ze starých dob

Charvát, Petr, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 223-233
2

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 48, 2007, s. 269-272
3

Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín

Krafl, Pavel Brno 2009
4

Přínos jazykovědy k dějinám osídlení českých zemí

Boháč, Zdeněk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 38-41
5

Zemřel doc. Ludvík Mucha

Martínek, Jiří, in: Acta onomastica, 53, 2012, s. 400-401
6

Häuser, Namen, Identitäten. Beiträge zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtgeschichte

Hrsg. von Signori, Gabriela Konstanz 2009
7

Razvitije metodov toponimičeskich issledovanij

Red. Pospelov, Je. M. Moskva 1970
8

Tretia "duša" toponomastiky (toponomastika včera, dnes a zajtra)

Luptáková, Lucia, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 231-235.
9

Triumf pracovitosti (k 40. výročí úmrtí PhDr. Antonína Profouse)

Kučera, Jiří A., in: Chrudimské vlastivědné listy (Chrudim), 2, č. 2, 1993, s. 8
10

Symposium "Historisch-philologische Ortsnamenbücher"

Šrámek, Rudolf, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 194-195