Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky toponomastické lieferte 459 Treffer
1

Na Havlovo náměstí si lidé ještě nezvykli

PUR, in: Metro (Praha), č. 187, 2017, s. 3, (5. 10.)
2

Plán města Uherské Hradiště z přelomu 18. a 19. století

Čoupek, Lukáš, in: Východní Morava (Brno), 3, 2013, s. 165-167
3

I Karel IV. se mohl zmýlit. Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce

Bolina, Pavel, in: Vlastivědný věstník moravský, 57, č. 2, 2005, s. 169-176
4

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456

Grygerková, Marcela, in: Stopami dějin Náchodska 1 : Sborník Státního okresního archivu Náchod, Náchod, Stát. okres. archiv ; 1995, s. 9-15
5

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 3. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 3, 1995, s. 198-223
6

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 2, 1995, s. 134-176
7

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 1. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 1, 1995, s. 19-63
8

Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století

Papajík, David, in: Vlastivědný věstník moravský, 50, č. 2, 1998, s. 154-166
9

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. Obce slezské části olomoucké diecéze (arcidiecéze). 5. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 45, č. 2, 1996, s. 113-153
10

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. Obce slezské části olomoucké diecéze (arcidiecéze). 6. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 45, č. 3, 1996, s. 214-257