Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Varia lieferte 1140 Treffer
1

Zpřístupnění informací o slovní zásobě staré češtiny

Černá, Alena M., in: Český jazyk a literatura, 57, č. 4, 2006-07, s. 208
2

Může za to Kámasústra?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 170-171
3

Probleme der Frühgeschichte der sprachwissenschaftlichen Slawistik im deutschsprachigen Raum

Hoffmann, Edgar, in: Wiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 129-144
4

Alexander der Grosse in den slavischen Literaturen

Petrů, Eduard, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 95-103
5

K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 93, č. 2, 1995, s. 278-282
6

František Martin Pelcl a knížky lidového čtení

Stejskalová, Eva, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 30-38
7

Konstantin Jireček a Pavol Jozef Šafárik

Blanár, Vincent, in: Pavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 191-195
8

Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce

Bočková, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 25-32
9

Postila P. Antonína Koniáše

Beneš, Pavel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 127-141
10

Bartoloměj Paprocký, zvláště jeho činnost na Moravě

Provazník, Adolf, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 36-43