Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ014907
AutorKomenský, Jan Amos
Titel

Orbis sensualium pictus

HerausgeberVýbor sest. a edičně zprac. Kvítková, Naděžda; Höppnerová, Věra; Tryml, Sergej; Anfilov, Mark
Ort/VerlagPraha: Trizonia
Jahr1991
Seiten156 s.
Sprachelat; ger; eng; rus
ISBN80-900953-0-5
Klassifikation (CZ)Latina středověká a nová
Klassifikation (EN)Medieval and modern Latin
Schlagwörteredice; latina; čeština; jazyky cizí; vyučování
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Latein; Tschechisch; Fremdsprachen; Unterricht
ReviewKvítková, Naděžda, Knihy 1992, 5, 4. s.
AnmerkungVýbor z původního dvojjazyčného (lat., něm.) díla z r. 1659; čes. text upraven podle současné normy, souběž. něm., angl., rus. text. - Podle BK-ČK, 1992, 2954. - Anglický překlad s dodatkem (The Fascimile Edition of Johan Amos Comenius Orbis sensualium pictus, London 1659) vyšel 1992 v Zürichu. - Podle SelectBiblCH 1990-99, 151
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14907
PURLCitation link