Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1990CZ000220
Author(s)Balowski, Mieczysław
Title

Slowa-klucze twórczości K. K. Baczyńskiego

PublishedPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 147-155
Languagepol
Classification (CZ)Polština
Classification (EN)Polish
Subjectszásoba slovní; idiolekty; sémantika; polština; Baczyński, Krzysztof Kamil; jazyk autorský
Subjects (DE)Wortschatz; Semantik; Polnisch; Autorensprache
NoteRozbor literárního jazyka K. K. Baczynského
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/220
PURLCitation link