Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach idiolekty lieferte 36 Treffer
1

Rodinný slang

Krčmová, Marie, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 54-59.
2

Advertising and idiolectal sayings of the young generation neologisms in the system of locutions

Vondráček, Miloslav, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 355-359
3

Certainty and uncertainty in spoken languages: in search of epistemic sociolect and idiolect

Brezina, Vaclav, in: Variation in Language and Language Use : Socio-Cultural and Cognitive Perspectives, Frankfurt a. Main, Lang ; 2013, s. 97-107
4

Grammatika sociolekta i idiolekta (k postanovke voprosa)

Norman, Boris Ju., in: Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských [SocASpJSl] : Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze 16.-17. září 2005, Praha, FF UK 2006, s. 119-128.
5

Dialektika označujícího a označovaného v procesu komunikace a osvojování jazyka

Vasiljev, Ivo, in: Philologica, 72, 2013, s. 251-257
6

Významy a funkce slova hele v korpusu DIALOG

Jílková, Lucie, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2017, s. 28-38
7

Mluva dítěte v dnešní moravské jazykové situaci

Krčmová, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 219-224
8

Sociolekt nebo funkční idiolekt dialektu a regiolektu? K výskytu "sociálních typů"lexikálních jednotek v jihočeském lexikonu

Holub, Zbyněk, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 29-39.
9

Střetávání v Rudišových Helsinkách

Svobodová, Jindřiška, in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 433-441.
10

"Vkládání do úst"jako součást individuálního stylu českého politického komentátora Jiřího Hanáka

Hoffmannová, Jana, in: Jazykoveda v pohybe [JazP] : Autorky a autori venujú k životnému jubileu prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc. a prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc, Bratislava, Univ. Komenského ; 2012, s. 185-194.