Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Balowski, Mieczysław lieferte 110 Treffer
1Balowski, Mieczysław, in: K otázce dějin české aforistiky (na pozadí aforistiky světové)
2

K Słowniku języka C. Norwida a výzkumu individuálního slohu spisovatele v Polsku

Balowski, Mieczysław, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 103-108
3

Slowa-klucze twórczości K. K. Baczyńskiego

Balowski, Mieczysław, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 147-155
4

Współczesna stylistyka czeska

Balowski, Mieczysław, in: Synteza w stylistyce słowiańskiej : Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu, Opole, WSP ; 1991, s. 199-203
5

Słowiańska terminologia stylistyczna w "Slovníku slovanské lingvistické terminologie"

Balowski, Mieczysław, in: Systematyzacja pojęć w stylistyce : Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r, Opole, Instytut filologii polskiej ; 1992, s. 69-76
6

Pozajęzykowe wyznaczniki potoczności w aforyzmach

Balowski, Mieczysław, in: Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Opole, Instytut filologii polskiej ; 1991, s. 75-78
7

O spójności aforyzmów (na materiale utworów St. J. Leca, W. Brudzieńskiego, G. Lauba i M. Růžički)

Balowski, Mieczysław, in: Wariancja w języku : 3 Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r, Opole, Wyższa szkoła pedagogiczna ; 1991, s. 207-211
8

Aforyzm jako komunikat językowy

Balowski, Mieczysław, in: Sprawozdania 1987-1990. Seria B, nr. 22, Opole, Opolskie towarzystwo prizyjaciół nauk... ; 1990, s. 85-89
9

Nazwy własne w aforyzmach polskich i czeskich

Balowski, Mieczysław, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 233-242
10

Kontrast jako žánrový rys českých aforismů

Balowski, Mieczysław, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 355-357