Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Filipec, Josef lieferte 227 Treffer
1

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

Filipec, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
2

Ad... Corpus delicti (LN 10. 12. 1994)

Filipec, Josef, in: Lidové noviny (Praha), 87, č. 15, 1995, s. 12., 18.1.1995
3

K druhému vydání Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Filipec, Josef, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 9-17
4

Lexikální norma

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 190-203
5

Ještě nad 2. vydáním SSČ a zvláště tvaroslovím

Filipec, Josef, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 179-182
6

Vztah významových struktur lexémů a jejich kontextových oblastí v jedno- a dvojjazyčné lexikální zásobě

Filipec, Josef, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 116-121
7

Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového

Filipec, Josef, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 14-49
8

Funkce odborného a běžného lexika v odborných textech a v jazykovém systému

Filipec, Josef, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 37-46
9

Životní jubileum Miloše Dokulila

Filipec, Josef, in: Naše řeč, 75, č. 3, 1992, s. 157-162
10

Lexicology and lexicography: development and state of the research

Filipec, Josef, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 163-183