Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000120
AutorFilipec, Josef
Titel

Lexikální norma

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 190-203
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Lexikologie
Klassifikation (EN)Lexicology
Literary norm and its codification
Lexicology
Schlagwörternormy jazykové; lexémy; sémémy; sémantika; přepínání kódů
Schlagwörter (DE)Sprachnormen; Semantik
AnmerkungČes. a světová odborná literatura k lexikální normě, otázky výkladu, kompatibilita sémantických rysů, opozice standardu a substandardu ("přepínání kódů" v češtině), stylistické normy.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/120
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lexikální zásoba a její využití / Filipec, Josef
K strukturní lexikologii a lexikální sémantice / Filipec, Josef
Problémy konfrontace v lexikální zásobě / Filipec, Josef
Problematika konfrontace v lexikální zásobě / Filipec, Josef
Komunikační aspekty vědy o lexikální zásobě / Filipec, Josef
Využití lexikální zásoby a sémantiky při vyučování češtině / Filipec, Josef
K otázce invariantu a variant v lexikální sémantice / Filipec, Josef