Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000754
AutorFilipec, Josef
Titel

Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového

ErschienenManuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 14-49
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Lexikologie
Interlingvistika (pomocné a umělé jazyky)
Klassifikation (EN)Lexicography
Lexicology
Interlinguistics (auxiliary and artificial languages)
Schlagwörterlexikografie; slovníky výkladové; lexémy; sémémy; čeština
Schlagwörter (DE)Lexikographie; Tschechisch
AnmerkungCharakteristika jednojazyčného výkladového slovníku, metody jeho tvorby, jeho funkce, makrostruktura a mikrostruktura, metajazyk lexému a hesla. Slovotvorný význam, sémém a jeho výklad. Zpracování lexikální jednotky v tomto typu slovníku
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/754
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Synonyma jako problém lingvistické teorie a jazykové praxe / Filipec, Josef
Databázový model výkladového slovníku / Klečková, Jana
Teorie a praxe překladu / Dorovský, Ivan
Teorie a praxe překladu / Šabršula, Jan
K jednomu aspektu výkladového slovníku / Tichá, Zdeňka
Databázový model a WWW rozhraní výkladového slovníku / Michalicová, Jana
Teorie a praxe řečového projevu. Úvodní kurs pro studující učitelství na 1. stupni ZŠ / Niklesová, Eva