Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000016
AutorFilipec, Josef
Titel

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Lexikologie
Lexikografie
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Lexicology
Lexicography
Schlagwörterfrancouzština; neologismy; neologie
Schlagwörter (DE)Französisch; Neologismen
AnmerkungPřehled problematiky ve franc. lexikologii a lexikografii od 18. stol. a zejména v období od 60. let 20. stol; typy a definice neologismů
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z novějších sovětských prací týkajících se lexikologie a teorie lexikografie / Filipec, Josef
Kapitoly z lexikológie a lexikografie / Ripka, Ivor
K některým otázkám současné sovětské lexikologie a lexikografie / Filipec, Josef
Česká lexikologie a lexikografie / Čejka, Mirek
Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie. Příspěvek k poznání systému v slovní zásobě / Filipec, Josef
11. MSS - Lexikologie a lexikografie / Savický, Nikolaj P.
[ Diskusní příspěvek k referátu A. V. Isačenka, Dnešní stav a úkoly lexikologie a lexikografie] / Filipec, Josef