Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000180
AutorFilipec, Josef
Titel

Ještě nad 2. vydáním SSČ a zvláště tvaroslovím

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 179-182
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Morfologie
Klassifikation (EN)Morphology
Schlagwörterslovníky výkladové; morfologie; lexikografie; čeština; Šimandl, Josef
Schlagwörter (DE)Morphologie; Lexikographie; Tschechisch
AnmerkungProblematika čes. morfologie a jejího zpracování v čes. slovnících, zvláště v SSČ. Reakce na čl. J. Šimandla (ib., s. 18-25)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/180
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nad 2. vydáním SSČ, zejména o tvarosloví / Šimandl, Josef
Ke kodifikaci českého tvarosloví (nad novým vydáním Slovníku spisovné češtiny) / Šimandl, Josef
K otázce vztahů v jazyku, zvláště vztahu podobnosti / Filipec, Josef
Políček české kultuře a tradici. Nad vydáním Pravidel českého pravopisu / Kostlán, Antonín
Před vydáním příručky "Výslovnost spisovné češtiny 2" / Buchtelová, Růžena
O přenášení významu v slovní zásobě, zvláště na základě podobnosti a soumeznosti / Filipec, Josef
Průvodce tvaroslovím současné češtiny / Höflerová, Eva