Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000899
AutorFilipec, Josef
Titel

Funkce odborného a běžného lexika v odborných textech a v jazykovém systému

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 37-46
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie
Terminologie. Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)Terminology
Terminology. General works
Schlagwörterčeština; styl odborný; terminologie; příznakovost
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil; Terminologie
AnmerkungČtvero omezení termínů proti běžným, neodborným lexikálním prostředkům: omezení slovnědruhové, pragmatické, sémantické a stylistické (příznakovost odborného stylu a termínů; diferenciace termínů, centrum a periferie podsystémů, vztah termínů a odborného textu); čes. mater
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/899
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkce a typy syntaktických kondenzátorů v odborných textech / Jelínek, Milan
Vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Kontrastivní studie / Sudková, Marcela
Interjekce v českém jazykovém systému / Kleňhová, Eliška
K popisu lexika / Filipec, Josef
Osobní jména v českém jazykovém systému / Knappová, Miloslava
Dynamika lexika v proměnách české národní společnosti 20. století / Filipec, Josef
Prolínání odborného a publicistického stylu v textech návodových / Světlá, Jindra