Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
1

Čičikov i Napoleon

Guminskij, Viktor Miroslavovič - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 159–172
2

První český exil

Petrů, Eduard - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 257–266
3

Antika a česká literatura v době konstituování novodobé české společnosti

Štěpánek, Vladimír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 115-121
4

České hlaholské památky II

Pacnerová, Ludmila - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 61 (1992) 4, 419-424
5

The Igor’ Tale from Its Czech to Its Gaelic Connection

Schamschula, Walter - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 130-153
6

Čas a vid českého a ruského slovesa

Panevová, J.; Sgall, P. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 16-24
7

K vývoji české konjugace

Porák, Jaroslav - Slavica Pragensia (1968), 19-32
8

Česká slovesa typu „vyndati“

Neuhard-Westh, E. - Scando-Slavica (1958), 202-209
9

Mickiewicz v české literatuře

Heidenreich, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 52
10

Pidkarpattja v čes’kij literaturi

Ljubynec'kyj, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 91-95