Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
31

Poetika ruské a české poezie (1910–1930)

Kšicová, Danuše - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 111–123
32

O aforistice, najmě české a polské

Fiala, Jiří; Sobotková, Marie - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 51–65
33

Posesivnost i ekzistencialnost v češkija i bălgarskija ezik

Mladenova, Margarita - Slavjanska filologija : dokladi za XV Meždunaroden kongres na slavistite v Minsk, Belarus, 2013 (2013), 81–87
34

Slovanská a česká hovorovosť v literárnej konfrontácii : (aspekty hovorovosti v Tajovského próze i ich český pendant)

Miko, Fr. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 227-236
35

A Pragmatic Feature of [Nonserious] and Power in Czech

Fidler, Masako U. - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 51–64
36

Nacionaľnaja romantičeskaja tradicija v češskoj poezii XX veka

Šerlaimova, Svetlana Aleksandrovna - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 185–195
37

Jazyk české barokní bible Svatováclavské

Vintr, Josef - Wiener slavistisches Jahrbuch (1992), 197-212
38

Czech and Russian Aspect in the Historical Present

Stunová, Anna - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 407-431
39

Quantity Patterns of Substantives in Czech and Slovak

Verweij, Arno - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 493-564
40

Poetika ruské a české romantické poémy

Kšicová, Danuše - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 165-176