Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
21

Postavení slovesa v struktuře české věty

Daneš, Fr.; Hlavsa, Zd.; Kořenský, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 129-139
22

Romantičeskije tradicii v češskoj literature XX veka

Nikoľskij, S. V. - Slavjanskije literatury (1973), 518-533
23

Česká středověká rytířská epika

Hrabák, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 159-167
24

Formační pravidla české konjugace

Komárek, Miroslav - Sborník prací jazykovědných a literárněvědných : věnovaný VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů (1968), 39-53
25

Češskoje nasledije v kuľture drevnej Rusi

Rogov, Aleksandr Ivanovič - Istorija, kuľtura, foľklor i etnografija slavjanskich narodov : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, 1968) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 114-129
26

Utverždenije realizma v češskoj literature

Solov'jeva, A. P. - Slavjanskije literatury : doklady sovetskoj delegacii (1963), 175-200
27

Pragmatism and the Czech „Pragmatist Generation“

Harkins, W. E. - American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists : Moscow, September 1958 (1958), 107-126
28

Pragmatism and the Czech „Pragmatist Generation“

Harkins, W.e. - 1958, 20 s.
29

Církevněslovanské modlitby českého původu

Vepřek, Miroslav - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 221–230
30

Česká dialektologie ve slovanském kontextu

Kloferová, Stanislava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 93–103