Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1627
AutorPacnerová, Ludmila
Titel

České hlaholské památky II

ErschienenSlavia : časopis pro slovanskou filologii 61 (1992) 4, 419-424
Klassifikation (EN)Great Moravia ant the Slavs in the Content of European History and Culture
Beginnings of the Literary Language, Early Writings, Literature, Spiritual Expression and Every-Day Life of the Ancient Slavs
Klassifikation (RU)Великая Моравия и Славяне в контексте европейской истории и культуры
Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры
Klassifikation (CZ)Velká Morava a Slované v kontextu evropských dějin a kultury
Vznik spisovného jazyka, začátky písemnictví, literatury, duchovní a materiální kultury
SoundexC8840; H5584; P1624
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXI (1993)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Názory na hlaholské písemnictví u Josefa Dobrovského a Bartoloměje Kopitara / Pallasová, Eva
Církevněslovanské památky českého původu s latinskou předlohou / Vepřek, Miroslav
Český typ jazyka církevněslovanského, jeho památky a význam / Weingart, M.
Památky výtvarného umění v lidové srbské epice / Stránský, Antonín
Problémy české exilové prózy sedmdesátých a osmdesátých let se zvláštním zřetelem na romány Josefa Škvoreckého a Milana Kundery / Hankó, Ludmila B.
Czech Negative Verbal Units II / Grygar-Rechziegel, Adela
Zur Kiever Literatur in Moskau II. / Rothe, H.