Портал славистики


[root][biblio]

Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
1

Čičikov i Napoleon

Guminskij, Viktor Miroslavovič - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 159–172
2

První český exil

Petrů, Eduard - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 257–266
3

Antika a česká literatura v době konstituování novodobé české společnosti

Štěpánek, Vladimír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 115-121
4

České hlaholské památky II

Pacnerová, Ludmila - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 61 (1992) 4, 419-424
5

The Igor’ Tale from Its Czech to Its Gaelic Connection

Schamschula, Walter - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 130-153
6

Čas a vid českého a ruského slovesa

Panevová, J.; Sgall, P. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 16-24
7

K vývoji české konjugace

Porák, Jaroslav - Slavica Pragensia (1968), 19-32
8

Česká slovesa typu „vyndati“

Neuhard-Westh, E. - Scando-Slavica (1958), 202-209
9

Mickiewicz v české literatuře

Heidenreich, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 52
10

Pidkarpattja v čes’kij literaturi

Ljubynec'kyj, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 91-95