Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
61

Murkovy „Deutsche Einflüsse“ a jejich české přijetí

Tureček, Dalibor - Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : sborník studií (2005), 87–99
62

Typologické srovnání českého a ruského kulturního lexika

Blatná, Renata - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 317-322
63

Česká literárněvědná terminologie : (z pohledu záhřebské školy)

Jirsak, Predrag - Česká literatura : časopis pro literární vědu 44 (1997) 1, 73-79
64

Semantic Properties of Noun Diminutives : (Based on Czech and Russian Data)

Volek, Bronislava - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Linguistics (1988), 415-421
65

České slovanství v boji proti dualismu : (do konce 19. století)

Šesták, Miroslav; Šťastný, Vladislav - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 265-275
66

Conference Rules in Czech and Functional Sentence Perspective

Bílý, Milan - Slavica lundensia (1978), 51-104
67

Česká poezie v polovině 19. stol. a slovanská lidová slovesnost

Bechyňová, Věnceslava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 404-412
68

Typologické srovnání české a ruské poémy za neoromantismu

Kšicová, Danuše - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 118-130
69

K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů

Utěšený, Sl. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 93-101
70

Nekotoryje osobennosti genezisa češskoj socialističeskoj poezii

Budagova, L. N. - Slavjanskije literatury (1973), 534-556