Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
41

Žánry a funkce současného českého folklóru

Sirovátka, Oldřich - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 233-243
42

Jurij Križanić a česká obrozenská slavistika

Bechyňová, V. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 139-150
43

The Role of Czech in the Formation of the Polish Literary Language

Schenker, Alexander M. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 574-596
44

Recepce antiky v české dramatice 19. a 20. století

Závodský, Artur - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 173-185
45

Tendence vývoje české výslovnostní normy

Romportl, M.; Novotná, J.; Buchtelová, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 233-239
46

Romantická koncepce a česká lidová próza

Klímová-Rychnová, D. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 273-280
47

K poměru české a německé lidové balady

Sirovátka, Oldřich - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 445-452
48

K typológii vzťahov slovenskej a českej prózy

Števček, Ján - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 323-331
49

Entropy, Redundancy and Functional Load in Russian and Czech

Kučera, H. - American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists : Sofia, September 1963 (1963), 191-219
50

Stav a úkoly české dialektologie : (situační zpráva)

Bělič, J. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 197-208