Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 2147727-9 lieferte 73 Treffer
1

Słowiańscy bogowie

Szyc Joachim - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1866, s. 93-4;
2

Oczerki iz psichologii sławiańskago plemeni. Rec. Spasowicz

Ursin - Pam. Mick. 1888, s. 271-6; - Z powodu tej pracy: Stankiewicz W. J. Mesyanizm słowiański. Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1887, nr. 46-9
3

Wszechsłowiański język

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1879, s. 369
4

Pangermanizm i pansłowianizm

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1876, s. 361
5

Polityczne drgnienia Słowian austryackich

B. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1877, s. 406, 418, 433, 444, 451, 464, 480, 487, 499, 511, 522, 534, 546, 558, 572
6

Słowianie i panslawiści

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1877, s. 297
7

Kirylica zbawieniem przygotowania do przyszłego kongresu słowiańskiego

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1890, s. 290-1
8

Kraszewski i Towarzystwo słowiańskie w Odessie

Bogacki F. J. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1879, s. 165
9

Jedna ekspozycya słowiańska. I. Czeski naród na w., II. Magnaterya na wystawie

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1891, s. 329, 373
10

Ruch wydawniczy w Czechach i jego przedstawiciele

S. C. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1890, s. 261