Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00846
AutorS. C.
Titel

Ruch wydawniczy w Czechach i jego przedstawiciele

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1890, s. 261
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 846, s. 37-40
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O formach przedstawicielstwa ludowego, p. J. Krasny / Rożkow N. A.
Kor. z Zadaru. (Taktyka przedstawicielstwa dalmatyń. Stanowisko urzędowe języka miejscowego i walka z rządem)
Poglądy społeczno-religijno-narodowościowe kilku przedstawicieli ruskiej i polskiej literatury / Szczery
Ze zjazdu autonomistów czyli przedstawicieli narodowości nierosyjskiej w Petersburgu / Baudouin de Courtenay J.
Prawa korony czeskiej przedstawione posłom lwowskiego sejmu przez dr. Zefi. / Fricz.
"Dom serbski" w Budziszynie. (Przedstawiony najnowszy stan literat.) / Ułaszyn H.
Nihilisty rosyjskie, w historycznym rozwoju przedstawiony / Rzążewski Adam