Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00566
AutorBogacki F. J.
Titel

Kraszewski i Towarzystwo słowiańskie w Odessie

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1879, s. 165
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 566, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Towarzystwo słowiańskie paryskie
Towarzystwo słowiańskie w Paryżu - protestacya dwóch członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
Towarzystwo łużyckie pomocy naukowej
Towarzystwo Macierzy Serbskiej
Towarzystwo »Proświta« we Lwowie / Bohdan Ł.
Listy z nad Newy. (Słowiańskie towarzystwo dobroczynności. Turgeniew. Sądy o Nekrasowie. Wiadomości z literatury) / Borakowski Eug.
Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu