Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00470
Titel

Kirylica zbawieniem przygotowania do przyszłego kongresu słowiańskiego

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1890, s. 290-1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 470, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przygotowania wojenne Rosyi
Do braci rodu słowiańskiego. (wiersz)
Wjazd Mniszchówny i Mniszcha do Moskwy, bankiet na jego cześć. Przygotowania weselne / Turkawski Marc.
Manifest zboru słowiańskiego do ludów Europy
Wspomnienia z kongresu w Dubrowniku
Podole, stan obecny i konieczne reformy dla przyszłego rozwoju / Radziejowski Józ.
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł