Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00683-2
Titel

Jedna ekspozycya słowiańska. I. Czeski naród na w., II. Magnaterya na wystawie

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1891, s. 329, 373
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 683, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czechy i naród czeski. Część I. Opis Czech / Antoszka (Smiskowa)
Czechy i naród czeski. Część II. Krótka historya Czech / Antoszka
Dzień czeski na wystawie Chicagowskiej / Kłobukowski St.
Naród czeski, jego oświata i piśmiennictwo / Suchecki Henryk
Teatr czeski w Pradze. (Z powodu 50 teatru naród.) / Br. Grabowski
Władysław II czeski królem polskim / Lewicki Anatol
Naród w Słowiańszczyźnie zapomniany / G.