Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00683-2
Titel

Jedna ekspozycya słowiańska. I. Czeski naród na w., II. Magnaterya na wystawie

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1891, s. 329, 373
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 683, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ojczyzna słowiańska. Wolny przekład chorwackiej pieśni "Słowiańska domowina".
Mitologia słowiańska
Mitologia słowiańska
Mitologia słowiańska w zarysie / Gergowicz Edmund
Mitologia słowiańska p. z czes. Marya Grabowska / Erben Jaromir
Wiejska gmina słowiańska
Gramatyka słowiańska wydana w Polsce