Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00401
AutorB.
Titel

Polityczne drgnienia Słowian austryackich

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1877, s. 406, 418, 433, 444, 451, 464, 480, 487, 499, 511, 522, 534, 546, 558, 572
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 401, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Żale Niemców i tryumfy Słowian austryackich
Plany Słowian południowych i obecne ruchy polityczne w Serbii, Hercogowinie, Bośni i Czarnogórze / Tatomir Lucyan
Polityczne zadanie Polaków / Lenard Leopold
Polityczne znaczenie Moraw / Koneczny Feliks
Partye rosyjskie polityczne
Obrzędy religijne dawnych Słowian / B. M. Poh
Znaczenie polityczne jubileuszu serbskiego / Wł. Spasówicz