Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowiańszczyzna wogóle lieferte 8090 Treffer
1

O mitologii dawnych Słowian

- Lech. Dziennik polski, poświęcony literaturze, dziejom oyczystym i współczesnym. 1823, I. 5-15, 33-8
2

Bóstwo słońca, Światowid

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1834, s. 345
3

Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian

Maciejowski Wac. - Panorama 1836, s. 54-66
4

Mitologia słowiańska

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, I. 11
5

Mitologia słowiańska

- Muz. dom. 1837, s. 43
6

Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 237, 251
7

Ważne odkrycia w przedmiocie mitologii słowiańskiej

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 108
8

O mityzmie słowiańskim

Mihalewicz Mikołaj - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1841
9

Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M.

Hanusz Ignacy - Biblioteka warszawska 1841, IV, 475-9;
10

Mythologia słowiańska i prusko-litewska według Hanusza

Kraszewski Józef - Athenaeum. Wilno 1843, II, 26-62