Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Słowiańszczyzna wogóle provides 8090 hits
1

O mitologii dawnych Słowian

- Lech. Dziennik polski, poświęcony literaturze, dziejom oyczystym i współczesnym. 1823, I. 5-15, 33-8
2

Bóstwo słońca, Światowid

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1834, s. 345
3

Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian

Maciejowski Wac. - Panorama 1836, s. 54-66
4

Mitologia słowiańska

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, I. 11
5

Mitologia słowiańska

- Muz. dom. 1837, s. 43
6

Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 237, 251
7

Ważne odkrycia w przedmiocie mitologii słowiańskiej

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 108
8

O mityzmie słowiańskim

Mihalewicz Mikołaj - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1841
9

Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M.

Hanusz Ignacy - Biblioteka warszawska 1841, IV, 475-9;
10

Mythologia słowiańska i prusko-litewska według Hanusza

Kraszewski Józef - Athenaeum. Wilno 1843, II, 26-62