Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Słowiańszczyzna wogóle provides 568 hits
1

Rochwist, starożytność słowiańska

- Pamiętnik warszawski 1821, XXI. s. 469
2

Zwyczaje Słowian zachowywane w czasie aktów weselnych

- Nowy kalendarz dom. War. 1833. s. 41
3

Podział czasu u Słowian

- Nowy kalendarz dom. 1832, s. 13
4

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Dzień. pow. 1834, dod. nr. 213
5

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr. 40, str. 317
6

Ubiory, pożywienia i uczty dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 267
7

Pogrzeby u Słowian

K. W. - Muz. dom. 1835, s. 82-3, 94-6, 106-8
8

Zielone Świątki

Połujański A. K. - Tygodnik petersburski 1841, s. 274-5
9

Chodakowskiego listy do jednego z krewnych pisane

- Athenaeum. Wilno 1842, I, 227-36; IV, 204-18
10

O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa

Maciejowski W. A. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 29-36