Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00075
AutorTrzaskowski Bron.
Titel

Stanowisko filozofii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle. Odb. z Tyg. nauk.

OrtLwów 1865, 8°, s. 9, hal. 60
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Filozofia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 75, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stanowisko filologii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle / Trzaskowski Bron.
Charakterystyka filozofii słowiańskiej
Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej / Libelt Karol
Nawadnianie w połnocnej Rosyi. (Odb. z Tyg. rolniczego nr. 26, z r. 1901) / Blauth Jan
Stan badań na polu dziejów wychowania, szkół i nauk w Polsce / Karbowiak, A.
System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce / Jastrzębowski Wojciech
Z pielgrzymki słowiańskiej do Rzymu. Odb. z Przegl. polsk / Tarnowski Stan.