Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00155
Titel

Do dziejów Słowiańszczyzny

ErschienenCzas. 1857, nr. 16
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 155, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Do dziejów Ukrainy / Darowski Weryha
Wyjątki z dziejów kościoła polskiego. Stan Słowiańszczyzny przedchrześciańskiej
Przyczynek do dziejów Samozwańców / Darowski Adam
Do dziejów Kamieniec Podolskiego / Antoni J. dr.
Zapiski historyczne, odnoszące się do południowej Słowiańszczyzny
Źródła rosyjskie do dziejów Polski
Przyczynek do dziejów unii kościelnej / Szarłowski A.