Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowiańszczyzna wogóle lieferte 567 Treffer
61

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu.

Szafarzyk P. J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 269-76, 280-9
62

Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni

- Cieszyn. 1849, 12°, s. 63
63

Odgłosy poezyi słowiańskiej

- Moskwa 1862 - (Mieści prócz poezyi polskich pieśni ludowe czeskie, serbskie i inne).
64

List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)

- Pisma 1872, I, 265-71
65

Charakterystyka filozofii słowiańskiej

- Rok. 1844, (X), s. 1
66

Wyjątek z pisma p. t. Filozofia sławiano-celtycka

Olechnowicz Franc. - Kraków 1869, 8°, s. 122. kop. 50
67

System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce

Jastrzębowski Wojciech - Warszawa 1873, folio w 8° złożone (tab)
68

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej

Libelt Karol - Dzieła. Pozn. 1874-75 I
69

Stanowisko filozofii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle. Odb. z Tyg. nauk.

Trzaskowski Bron. - Lwów 1865, 8°, s. 9, hal. 60
70

Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich

Aigner Piotr - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1811, (VII), s. 293