Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Muzyka, Śpiew, Sztuka lieferte 9 Treffer
1

O muzykę dawnych Słowian

- Lech. Dziennik polski, poświęcony literaturze, dziejom oyczystym i współczesnym. 1823, I, 129
2

O muzykę i instrumentach muzycznych u Słowian

- Nowy kalendarz dom. 1833, s. 40
3

Muzyka polska wśród słowiańskiej

Chybirfski Adolf - Świat słowiański 1908, I, 105-21
4

Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński

Ritter L. - Biblioteka warszawska 1847, I, 306-42
5

Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej

Kraszewski - Teka wił. 1858, IV, (nr. 6 dodatek) 1-76
6

Znaczenie Słowian w dziejach malarstwa

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1873, nr. 165
7

Źródła do słowiańskiej ornamentyki (czeskie i rosyjskie)

A. P. - Przegl. arch. 1883, s. 128-30
8

O słowiańskich i wschodnich ornamentach

Polkowski Ign. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1887, II. 287
9

Ornamentyka słowiańska i wschodnia w zabytkach rękopiśmiennych. Rec. Maryan Sokołowski

Stasow Włodzimierz - Kwartalnik historyczny 1888, (II), 46-51