Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00329
Titel

O muzykę i instrumentach muzycznych u Słowian

ErschienenNowy kalendarz dom. 1833, s. 40
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Muzyka, Śpiew, Sztuka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 329, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O muzykę dawnych Słowian
Nieco o ludowych narzędziach muzycznych w Bośni / Udziela Maryan
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
O pochodzeniu Słowian / Jelski A.
O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
Poetyczne poglądy Słowian na przyrodę. I. Rusałki
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.