Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00332
AutorKraszewski
Titel

Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej

ErschienenTeka wił. 1858, IV, (nr. 6 dodatek) 1-76
AnmerkungToż w odb. Wilno 1860, 8°, s. 391, rb. 1; - Rec. Józef Łepkowski. Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1861, nr. 258 - 59 i Biblioteka warszawska 1862, III, 131 -47.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Muzyka, Śpiew, Sztuka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 332, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jezuici w Polsce. I. / Załęski, S.
Maksymiliana Wirtemberskiego podróże w Polsce, Litwie, Rusi i Ukrainie
Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Wilno,
Sztuka chorwacka / Rudzka J.
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Barbarzyńcy Gorkiego, sztuka w 4 aktach / Kończyński Tad.
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward