Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00332
AutorKraszewski
Titel

Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej

ErschienenTeka wił. 1858, IV, (nr. 6 dodatek) 1-76
AnmerkungToż w odb. Wilno 1860, 8°, s. 391, rb. 1; - Rec. Józef Łepkowski. Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1861, nr. 258 - 59 i Biblioteka warszawska 1862, III, 131 -47.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Muzyka, Śpiew, Sztuka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 332, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianka z czasów przedchrześcijańskich / Bolesławicz
Wyjątki z dziejów kościoła polskiego. Stan Słowiańszczyzny przedchrześciańskiej
Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków / Niedźwiecki St.
O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi / Massalski Edward Tomasz
Początki języka rosyjskiego dla pożytku młodzieży szkolnej z różnych autorów a szczególnie z gramatyki Łomonosowa zebrane / Dworzecki Jan
Skutki wojny wschodniej, szczególniej jak się przedstawiają ze względu na Słowiańszczyzną np. autor broszury "Stanowisko Austryi".
Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej, w związku z estetycznem kształceniem się języków, szczególnie polskiego (pośw. poetom i przyrodnikom naszym). / Mleczko, S.