Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00331
AutorRitter L.
Titel

Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński

ErschienenBiblioteka warszawska 1847, I, 306-42
AnmerkungTreść: Język, pieśni narodowe, liryka, stanowisko śpiewu).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Muzyka, Śpiew, Sztuka
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 331, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O słowiańskim ewangelium w Reims. (z Czasopisma Muzeum czeskiego)
Podróż po halickiej i węgierskiej Rusi, p. z czeskiego A. Kuczyński
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
O kongrese słowiańskim
Z piśmiennictwa czeskiego
Z teatru czeskiego / Grabowski Ignacy
Z czeskiego karnawału