Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00333
Titel

Znaczenie Słowian w dziejach malarstwa

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1873, nr. 165
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Muzyka, Śpiew, Sztuka
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 333, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian / Maciejowski W.
Historya malarstwa na Północy i w Hiszpanii / Dzieduszycki, W.
Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie / Szulc Kazimierz
Jarstwo i wełniarstwo w dziejach Słowiańszczyzny / Moes-Oskragiełło
Bizantynizm w dziejach południowej Słowiańszczyzny / Grabowski Tad. St.
Kwestya kozacka w dziejach naszych / B. M.
Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków / Niedźwiecki St.