Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Жетварски обичай

Стоиловъ, Хр. П. - Българска Сбирка. Списание за книжнина, исторически и общественни знания. 1900 VII 7, 452-456.
2

Co robi Ukraina?

- Świat słowiański 1905, II, 456-62
3

Preszern Franciszek, np. Gajsler

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1900, s. 456
4

Odwiedziny w Budziszynie

Bukowski J. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1890, II. 456-61
5

Къмъ българския фолклоръ

Стоиловъ, A. П. - Българска Сбирка. Списание за книжнина, исторически и общественни знания. 1900 VII 7, 452-456.
6

F. Franciszek Preszern

Gajsler, J. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki. Warszawa 1900. № 38 ~456.
7

Hellènes et Bulgares. La guerre des races au X-e siècle. A propos des publications de M. G. Schlumberger

Rambaud, Alfred - Revue des Deux Mondes. 1900, V, 416-456.
8

Obraz ogólny instytutów naukowych w Rosyi

- Pamiętnik warszawski 1821, t. XX, s. 456
9

Z horodeńskiego powiatu

Rokosz ks. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1895, II, 307-14, 473-9, III, 456 60
10

Przysłowia ukraińskie w piosnkach

Prusinowski - Biblioteka warszawska 1862, IV, 440-3; 1863, I, 456-60; III, 56-60