Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z národných piesní

Polerecká, E. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 7, 344-346.
2

Z węgierskiego Hradiszcza na Morawie

Zmorski Roman - Tygodnik illustrowany 1863, II, 340, 346
3

Piśmiennictwo rosyjskie od śmierci Mikołaja

- Roczniki pol. 1860-1. s. 346
4

U studzienki, p. Bełza Wład.

Neruda Jan - Świt. Tygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, s. 346
5

Podpalacz, p. Wł. Orkan

Stefanyk Wasyl - Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1901, s. 332, 346
6

Stan piśmiennictwa rosyjskiego w 1848.

Sobieszczański F. M. - Biblioteka warszawska 1850. I. 574-8, III 346-62
7

Lud Polesia litewskiego

Pietkiewicz Zenon - Tygodnik powszechny. Warszawa 1884, s. 346, 360; 1885, s. 10, 42, 58, 76, 91, 108, 118, 186, 171
8

Rodzina Harambaszy, sceny z Bośni

Chocholouszek Prokop - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1866, I, 346, 357, 371, 383, 388
9

Dwaj literaci, p. Helena R.

Krasnohorska Eliza - Tygodnik powszechny. Warszawa 1882, s. 316, 327, 346, 363, 378, 396
10

Nowe plany Rosyi zagładzenia katolickiego kościoła

Podolski E. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1873, II. 346-63