Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Bułgarzy

- Tyg. kat. 1861, s. 159. 473
2

Żagiel, p. Wł. Nawrocki

Lermontow Michał - Ziarno 1903, I, 473
3

Z podróży po Serbii

- Ognisko dom. 1875, s. 473, 488, 496, 503, 513, 521
4

Z horodeńskiego powiatu

Rokosz ks. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1895, II, 307-14, 473-9, III, 456 60
5

Piotr i Aleksy. Antychryst, p. Walery Gostomski

Mereżkowski Dymitr - Kraków 1907. 8, s. 473, kor. 4
6

Nowe przyczynki historyczne do roku 1830 i 1831.

- Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 24-26, 30 ~ 472-473; 489-492; 507-510; 69-72.
7

Łowicz. Wiadomości historyczne z dodaniem innych szczegółów

Tarczyński, W. - Łowicz. 1899, 252. - Рец. H. Łopaciński. Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XV 4, 472-473.
8

Юбилеевъ сборникъ но случаи 25 год. отъ първия ви пускъ на Габровската Априловска гимназия. Габрово 1900.

- Рец. Б. С. С.: Българска Сбирка. Списание за книжнина, исторически и общественни знания. 1900 VII 7, 472-473.
9

Лилер К

- Наставник I (1890), 345-362 , 473-489, 582-604
10

Uniwersytet Jagielloński w nowszych czasach

Czermak, W. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. №№ 23-26, 28, 29 ~ 454-455; 473; 495-497; 505-506; 544; 569.