Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Praga

- Dziennik poznański 1907, II, nr. 296, 298
2

Z gubernii Chersońskiej

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1891, S./298
3

O mene krman (slovenský jazyk, živá starina).

Šk. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 6, 298-299.
4

«Kościelisko» niedokończony poemat S. Goszczyńskiego. (Рец.)

Wasilewski, Z. - Kurjer Warszawski. Варшава. 1900. № 296-298.
5

П. Поповић

Стојановић, Ив. - Нова Искра. Ред. Р. Одавић. Београд. 1900. № 10 ~ 293-298.
6

Łupicha-Kupicha

Kucz, M. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 3, 298,
7

O powinowactwie Słowiańszczyznę z językiem sanskrytańskim

- Pamiętnik warszawski 1815, III, 298
8

Z dawnych wspomnień

Pantielejew L. F. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 204, 214, 226, 238, 250, 262, 274, 286, 298, 310, 322
9

Niederle Lubor. Szkic dziejów antropologii, p. Cziszewski St.

- Wisła. 1890, s. 298-332
10

W pięćsetną rocznicę. Kilka słów niepodległych

Waliszewski, K. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 22 ~ 295-298.