Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Pánové z Zerotina

Krátký, A. - Přerov 1899, 78. - Зам. R. C. M. M. XXIV 3, 309.
2

Przemysł platynowy w Rosyi

Srokowski K. - Przegl. tech. 1898, s. 309-12
3

Prof. Brückner o Wacławie Potockim

Heck, K. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 309-328.
4

W. ks. Konstanty

A. Rembowski - Tygodnik illustrowany 1900, I, 289, 309, 328, 348, 373, 392
5

Кирилло-Меѳодьевскіе вопросы

Соболевскій A. - КУИ XXV (1885), 9, 293-309
6

Прилози за историју архиепископа и епископа у митрополији Карловачкој

Руварац, Д. - Летопис Матице Српске. Нови Сад 1900. кн. 204 ~ 241-309.
7

Lit niebieski

Zdziarski, S. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 307-309.
8

Hlavaczek Karol. np. Karasek Jerzy

- Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1899, s. 309
9

Úryvky z národohospodárskych pomerov na Slovensku (pokračovanie).

Hrušowský, I. - Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu 1900. II 7, 8, 9, 10, 241-245; 273-276; 305-309; 337-341.
10

Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski

Palacki Fr. - Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854, (XIX), 73-125; 1855, (t. 21), 199-309