Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zadunajscy Słowianie

- Przegl. rzecz. pols. 1862, (16 sierp.), s. 54-9
2

Do braci Słowaków, wiersz

Grim Emanuel - Zaranie śląskie 1908, s. 54
3

Jan Żyżka

Adolf Naake - Wieniec. War. 1858, III, 244-54
4

Dwaj Serbowie łyżyccy

Grabowski Br. - Kuryer Warszawski 1881, nr. 54, 55
5

Konstytucya rosyjska

Studnicki Wład. - Biblioteka warszawska 1906, II, 54-87
6

Rosyjski dramat realistyczny

Łusakowski Wł. - Aten. pol. 1908. III. 247-54
7

Maksym Gorkij

Jabłonowski Wład. - Warszawa 1906. 8°, s. 54, kop. 30
8

Oblík

- Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin 1900. III 4, 5, 53-54; 67-69.
9

Janko Leskovar

Nehajev, M. - Život. Mjesečna smotra za književnost i umjetnost. Zagreb 1901. II 4, 54.
10

Korespondencya Adama Junosza Rościszewskiego z Hanka (Refieksye z czasów odrodzenia) 1829-44.

Jelinek Ed. - Dziennik poznański 1894, nr. 44, 46, 48-51, 54-56, 58, 60, 61