Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Kwestya życia

Pirogow - Biblioteka warszawska 1870, IV, 180-202
2

Obrazki z Serbii

F. V. - Nowa Reforma. Kraków 1905, nr. 180
3

Listy z Bułgaryi

K. B. - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1855, nr. 180
4

Raguza

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1838, s. 170, 180
5

Panslawizm czyli wszechsłowiańszczyzna

Wiśniowski Teofil - Pam. Tow. demokrat. polsk. 1843, s. 180-208
6

Bystroń J. dr. Miklosicz Franc

- Ateneum Warszawa. 1891, II, 180-91
7

Spór polsko-czeski na Śląsku

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1905, II, 180-191
8

O knezu Novaku (1368).

Klaić, V. - Vjesnik Hrvatskoga Arheoloskoga Društva. Organ Arheološkoga Odjela Narodnoga Muzeja u Zagrebu. Zagreb. Nova Serija IV, 1899/900, 177-180.
9

Notatki z wycieczki po gubernii mińskiej

Jelski Aleks. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1880, s. 132, 150, 163, 180, 202
10

Zaniklé továrny keramické na Moravě

Kretz, F. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. ІХ 3, 180-184.