Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Przechadzka po wystawie

Cz. Pieniążek - Świat 1891, s. 385, 401
2

Zgon Pawła

- Tyg. pozn. 1862, s. 385, 393, 401
3

Nowele Garszyna

Bukowiński Wł. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1901. s. 401
4

Słowianie

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1839 II, 401
5

Rosya

Bezstronny - Przegląd polski 1905, III, 365-401
6

Czeskie stronnictwo agrarne

Langner I. J. - Świat słowiański 1907, II, 294-305, 401-3
7

Krasnohorska Eliza

M. Wysłouchowa - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1897, (V), 401, 409
8

Vox populi, p. Miriam

Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida) - Tygod. mód 1883, s. 401
9

Artyzm u Słowieńców, p. Ad. Szymański

Regali Josip - Świat słowiański 1907, II, 385-401
10

Szos we Lwowie w początkach XV wieku

Kutrzeba, S. - Przewodnik naukowy i literacki. Lwów 1900. XXVIII, 401-411.