Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Uwagi Rusina nad obchodem 300-lecia unii lubelskiej

- Słów. Rok II, 1869, I, 95
2

Unia święta w 300-letnią rocznicę unii brzeskiej

Krypiakiewicz P. - Odb. z Przeglądu. Lw. 1897, 16, s. 162, kor. 120
3

Dzieje unii kościelnej na Rusi w 300-tną rocznicę unii brzeskiej

P. F. - Lwów 1896, 8, s. 54, hal. 80
4

Ostatnia kopiejka

- Nowa Reforma. Kraków 1907, nr. 300
5

Ганка, Долинскій и Ильинскій

NN. - Русскій Филологическій Вѣстникъ. Варшава. 1900. № 3, 4 ~ 300-301.
6

Rosyjskie wizerunki Mickiewicza

Leop. Meyet - Świat 1890, s. 300
7

Bulharská literatura

Bafan, A. - Slovanský Přehled. Praha 1900. II 6, 300-302.
8

Łużyccy Serbowie i ich pieśni

Dubrowski Piotr - Dzwon lit. 1846, II, 300-24
9

Anglia, Rosya i Afganistan

Naganowski - Biblioteka warszawska 1885, II, 289-300
10

Haydn. np. Wład. Żeleński

- Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1877, II, 300