Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Stół królewski

- Pamiętnik warszawski 1820, (XVI), 368
2

Rusini i Rosyanie w Galicyi

W. Lis - Witeź 1908, s. 368-72
3

Aleksander II.

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, I, s. 368-70
4

Les races, les religions, la nationalité en Bosnie - Herzégovine

Leroy-Beaulieu, Anatole - Revue Générale des Sciences. 1900, VI, 344-368.
5

Proces o perepiczkę

Pazdro Zbigniew - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1900. (VI), 368 76
6

Chełmskie. Obraz etnograficzny

Kolberg Oskar - Kraków 1890, t. I, 368, t. II, 1891, s. 262 - Rec. Karłowicz Jan Kwart, hist. 1892, VII, 109-18.
7

«V měštánské svetnici starodáwné». Kulturní studie o 15 a 16 století. S náčrty od Hanuše Schwaigera 2 vyd

Winler, J. - Praha - Рец. V. C. Pr. VII 5, 368.
8

Polska i Stan. August (ze zbioru Kollara)

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1841, s. 368
9

Pierwsza ofiara M. Opowiadanie naocznego świadka

Wład. Czencza - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1895, I, 368-77
10

Fantazye geograficzne na temat ziemi lubelskiej i pódlaskiej

M. U. R. - Ateneum Warszawa. 1882, IV, 368-77