Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zapiska herbowa przemyska z 1478.

Semkowicz, W. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 447-453.
2

Przywileje dla cygańskiej starszyzny w Polsce

Prochaska, A. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 453-45.
3

Z wycieczki na Łużyce

Sopodźko Tytus - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1891, IV, 453-60
4

Propaganda schyzmatycka w metropolii lwowskiej

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1876, II, 453-4
5

Чий князъ е билъ Крали Марко?

Иордановъ, В. - Периодическо Списание на Българското книжовно дружество въ София. Урежда се отъ Дѣловодителя на дружество. София. 1900. LXI 6, 453-459.
6

Rewolucya w Serbii

L. B. - Trzeci Maj 1842, s. 437, 453, 461, 470, 495, 501, 510, 515, 524, 530; 1843, s. 597, 608
7

Moderna poljska lirika

Mazanowski. A. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1901. XXI, 403-409, 453-459.
8

Prawodawstwo czteroletniego sejmu względem cerkwi rus.

Bartoszewicz Julian - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, I. 397-404, 453-60
9

Les Premiers temps de l’état pontifical

Duchesne L. - Rev. d’hist, et des litier. relig. I (1896), 297-334, 453-483,
10

U wielkiego patryoty w Kroacyi

St. Bełza - Biesiada literacka 1905. I. 358, 376, 391, 433. 453, 471, II. 12