Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zachodnioeuropejskie postanowienia pokutne w języku cerkiewno-słowiańskim

Vondrak Wacław dr. - Rozpr. w. filolog. 1905, (XL), 1-67
2

Z Kijowa

- Wiadomości polskie 1859, s. 67
3

Duma przedśmiertna

Szewczenko Taras - Przyjaciel domowy (Lwów) 1865, s. 67
4

Neue Funde in Varna

Škorpil, K. - Jahresberichte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. 1900. III 1, 67-73.
5

Tydzień Rusałek

Śniegirow I. - Dziennik warszawski 1828, t. XIV, 67-73
6

Taras Szewczenko

- Mrów. 1871, s. 67
7

O Rosyanach żydach

- Dziennik wileński. Wilno. 1819, II, 67
8

Artykulové positionální

Zeman, I. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 1 ~ 67-68.
9

Paweł Országh

R. Zawiliński - Świat słowiański 1909, I, 67-72
10

Obrzęd weselny na Rusi.

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1853, s. 58, 67