Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Praga czeska

- Przegl. akad. rocz. I, 171, 340; rocz. II, 123, 188, 305, 358
2

Aleksander, król serbski

- Nowa Reforma. Kraków 1896, nr. 171
3

Austrya, Niemcy i Rosya

- Dzień, pozn. 1888, nr. 171, 172, 173, 174, 175
4

Niewierków. np. Romania B.

- Tygodnik illustrowany 1871, II, 171
5

Schyzma i unia.

Kalinka Wal. - Przegląd polski 1882-83, IV, 171-202
6

Federacya Słowian

- Dziennik poznański 1906, II, nr. 150, 160, 171
7

Slovenski slikarji v Monakovem

Artifex - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 166-171.
8

Wójcickiegi Wł. Karamzin Mikołaj

- Życiorysy znak. ludzi. Warsz. 1851, II, 171-80
9

Rosyanin o porozumieniu polsko-rosyjskiego

- Dziennik poznański 1907, II, nr. 171
10

Vrchlicki Jarosław

M. K(onopnicka) - Świt. Pismo tygodniowe illustrowane. Warszawa 1885, I, 147, 156, 163, 171, 181