Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z Pragi

Feldmanowski Hieronim - Tyg. pozn. 1862, s. 318
2

Taras Szewczenko

Hajdecki Aleks. - Strzecha 1872, s. 318
3

Z piśmiennictwa bułgarskiego

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1896, str. 318, 329
4

Die hannoverschen Wenden

Hirt, H.; Zimmer, H. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 1-2, 318-320.
5

Zarys wybrzeża Abbazyi

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1894, s. 318
6

Pisma peryodyczne rosyjskie

- Dzień, wil. 1818. I, 318-20, 422-3, 529-31, 623-4
7

Poetka, p. dr. M. S.

Doroszewicz W. M. - Nowa Reforma. Kraków 1908, nr. 316, 318
8

O ważności pisarzów arabskich w starożytnej rosyjskiej historyi

- Dziennik wileński. Wilno. 1825, XII, 318
9

Polonica w prasie czeskiej

Rudzka, I. - Głos. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i polityczny. Warszawa. 1900. № 20 ~ 318-319.
10

Potštýn. Prace a vzpomínky letních hostí a přátel zátiší potštynského

Habeltová, M.; Klima, J. - Potštyn n. Orl. 1897, 238 (съ иллюстр.). - Рец. W. Vondrák. A. S. Ph. XX 1-2, 317-318.